Home

Next



Legislaţie în Domeniul Îmbunătăţirilor Funciare

Legea 138/2004 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" S.A..

Hotărârea de Guvern nr. 668/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind condiţiile şi modul de acordare şi utilizare, precum şi controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătăţirilor funciare.

Legea Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale - Republicare

Hotărârea nr. 1287 din 8 noiembrie 2008 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" S.A.

Legea nr. 573/2001 pentru Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii.

Ordin MAAP nr. 117/2002 privind aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli şi Asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, finanţat din fondul "Dezvoltarea agriculturii româneşti".

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii, completată şi modificată ulterior

Hotărârea Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora în construcţii, completată şi modificată ulterior.

Legea nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

Ordonanță de Urgență nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăților comerciale

Hotărârea nr. 1407 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea Planului de reorganizare globală a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" S.A.

Ordonanţă MAPDR nr. 762 din 4 septembrie 2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" S.A. Bucureşti

Hotărârea nr. 1872 din 22 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

Ordin nr. 1230 din 23 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea şi acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de îmbunătăţiri funciare

Hotărârea nr. 834 din 14 decembrie 1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu completările și modificările ulterioare

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 91/02.10.2013

Top