MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA DOMENIILOR STATULUI

SOCIETATEA NAȚIONALĂ “ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE” S.A.

-în insolvență, in insolvency, en procedure collective-

Despre Noi Servicii Legislaţie Anunţuri Contact

Despre Noi

Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare": este o societate comercială pe acţiuni de interes naţional şi funcţionează ca persoană juridică română cu capital de stat, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, în conformitate cu legile române.

În anul 2004, societatea noastră s-a reorganizat în conformitate cu prevederile Legii Îmbunătăţirilor Funciare 138/2004; prin divizare s-a înfiinţat Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. care a preluat o parte din activul patrimonial al Societăţii Naţionale Îmbunătăţiri Funciare S.A. ce constă în bunuri care aparţin domeniului public şi privat al statului. Societatea se află în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, conform hotărârii Tribunalului Bucureşti Secţia a-VII-a Civilă nr.8084 din data de 12.07.2012 de deschidere a procedurii generale a insolvenţei în dosarul nr. 26428/3/2007. Informaţiile din paginile următoare sunt adresate în egală măsură publicului larg, specialiştilor şi beneficiarilor noştri de prestaţii din domeniul Îmbunătăţirilor Funciare.

Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare": are în structura sa o unitate centrală cu sediul în Bucureşti şi sucursale teritoriale fără personalitate juridică.

Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare S.A. este certificată ISO 9001:2015 şi ISO 14001:2015.

Societatea este autorizată să execute lucrări de îmbunătățiri funciare conform atestat emis de Ministerul Agriculturii.


Structura Societăţii

Acţionar Unic:

Agenţia Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Adunarea Generală a Acţionarilor:

Agenţia Domeniilor Statului

Administrator Special:

Bendeac Marius - Mihail, desemnat de Comitetul de Privatizare Concesionare şi Arendare al ADS prin Hotărârea nr 5/27.05.2021 conform mandatului special nr.86663/03.06.2021

Director General:

Basturea Mădălina, desemnată prin contract de management numărul 4262/26.10.2012

Administrator Judiciar:

KPMG Restructuring SPRL, cu sediul în București, Sos. București-Ploiești nr. 89A, P.O.Box 18-191, sector 1, 013685, desemnat conform Hotărârii din data de 3.10.2019 pronunțată de Tribunalul București.

Top