Home

NextActivităţi

Obiectul principal de activitate al SNIF este: Construcţii Hidrotehnice - cod CAEN – 4291.

Atribuţii

Urmare a aplicării prevederilor Legii nr.138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, SNIF S.A. are următorul obiect de activitate:

1. prestarea de servicii de întreţinere, reparare şi exploatarea, după caz, a lucrărilor de irigaţii, desecări-drenaje, combaterea eroziunii solului, îndiguiri, baraje şi altele asemenea, inclusiv apărarea împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice aflate în administrarea ANIF RA;

2. producerea de materiale, echipamente, confecţii şi recondiţionări de piese de schimb necesare în activitatea de îmbunătăţiri funciare, pentru necesităţile proprii şi pentru terţi;

3. executarea de prestări de servicii pentru terţe persoane juridice şi fizice;

4. asigurarea asistenţei tehnice în întreţinerea şi exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare deținute de persoane juridice şi fizice, precum şi de asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii;

5. desfăşurarea de activităţi de cooperare internaţională în domeniul îmbunătăţirilor funciare;

6. executarea de alte prestări de servicii în domeniul transporturilor, proiectării şi realizării lucrărilor de construcţii-montaj, reparaţii prin atelierele proprii, închirieri de mijloace de transport şi utilaje, precum şi spaţii temporar disponibile, pentru persoane juridice şi fizice, fără a afecta activitatea de bază;

7. organizarea bazei materiale pentru realizarea programelor economice şi de cercetare ştiinţifică în colaborare cu unităţi din domeniul proiectării şi cercetării;

8. furnizarea de agent termic prin microcentralele proprii către persoane juridice şi fizice;

9. organizarea şi participarea la manifestări tehnico-ştiinţifice şi expoziţii în ţară şi în străinătate, servicii de reclamă şi publicitate;

10. organizarea altor activităţi şi servicii pentru valorificarea unor oportunităţi profitabile;

11. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări, precum şi a produselor secundare rezultate din activitatea de bază;

12. operaţiuni de leasing conform legislaţiei în vigoare;

13. realizarea pentru personalul propriu de activităţi sociale, culturale, turistice, sanitare, sportive;

Lucrări reprezentative

SRP V Haret din amenajarea de irigații Ruginești Pufești Panciu, jud. Vrancea

Reparat agregate de pompare TIP 24 NDS x2 bucăți, echipate cu motoare DE 800 KW .

Au fost executate în principal următoarele lucrări:

SRPA IQ Spiru Haret jud. Brăila din amenajarea BH Călmățui

Reparat agregate de pompare TIP MVU 2002- 2 bucăți

Au fost executate lucrări de:

Stația plutitoare KM 422, jud Călărași

Au fost executate în principal următoarele lucrări:

Amenajarea Măcin - 23 August, jud. Tulcea

Lucrări de decolmatare cu utilaj tip graifer în nișa adiacentă unui braț al Dunării, în zona priză - Stația Plutitoare Km 161

SPE JIET din amenajarea Jiu – Bechet, jud. Dolj

Reparat 5 bucăți agregate de pompare tip Brateș 350, 400, 500 și 600

Au fost executate următoarele lucrări:

SPE MĂGURENI din amenajarea de desecare Călărași Răul, jud. Călărași

Reparat agregate de pompare tip Brateș 500 4 bucăți

Au fost executate următoarele lucrări:

SPA MODELU din amenajarea Terasa Călărași, jud. Călărași

Reparat agregate de pompare tip Brateș 500 2 bucăți și a 2 bucăți electromotor Asincrone de 130 KW

Au fost executate următoarele lucrări:

Top