Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" SA SNIF SA

             SOCIETATEA NAŢIONALĂ “ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE” S.A.  -în insolvenţă, in insolvency, en procedure colective-

Structura societății

Lucrări executate

Legislație

Alte Sit-uri

Anunțuri

Loading...

 

 

 

 

 

 


Activităţi

   Obiectul principal de activitate al SNIF este: Construcţii Hidrotehnice - cod CAEN – 4291.

 


Atribuţii

    Urmarea a aplicării prevederilor Legii nr.138 / 2004, cu modificările şi completările ulterioare SN”IF”-SA are următorul obiect de activitate:

 1. 1. prestarea de servicii de întreţinere, reparare şi exploatarea, după caz, a lucrărilor de irigaţii, desecări-drenaje, combaterea eroziunii solului, îndiguiri, baraje şi altele asemenea, inclusiv apărarea împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice aflate în administrarea ANIF RA;
  2. producerea de materiale, echipamente, confecţii şi recondiţionări de piese de schimb necesare în activitatea de îmbunătăţiri funciare, pentru necesităţile proprii şi pentru terţi;
  3. executarea de prestări de servicii pentru terţe persoane juridice şi fizice;
  4. asigurarea asistenţei tehnice în întreţinerea şi exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare de către persoane juridice şi fizice, precum şi de asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii;
  5. desfăşurarea de activităţi cooperare internaţională în domeniul îmbunătăţirilor funciare;
  6. executarea de alte prestări de servicii în domeniul transporturilor, proiectării şi realizării lucrărilor de construcţii-montaj, reparaţii prin atelierele proprii, închirieri de mijloace de transport şi utilaje, precum şi spaţii temporar disponibile, pentru persoane juridice şi fizice, fără a afecta activitatea de bază;
  7. organizarea bazei materiale pentru realizarea programelor economice şi de cercetare ştiinţifică în colaborare cu unităţi din domeniul proiectării şi cercetării;
  8.  furnizarea de agent termic prin microcentralele proprii către persoane juridice şi fizice;
  9. organizarea şi participarea la manifestări tehnico-ştiinţifice şi expoziţii în ţară şi în străinătate, servicii de reclamă şi publicitate;
  10. organizarea altor activităţi şi servicii pentru valorificarea unor oportunităţi profitabile;
  11. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări, precum şi a produselor secundare rezultate din activitatea de bază;
  12. operaţiuni de leasing conform legislaţiei în vigoare;
  13. realizarea pentru personalul propriu de activităţi sociale, culturale, turistice, sanitare, sportive;

 


Experienţa în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi alte lucrări executat:

 

SN”IF”- SA a executat de-a lungul anilor importante şi diverse lucrări de construcţii hidrotehnice şi gospodărire a apelor. Dintre acestea în ultimii ani s-au realizat:


LUCRĂRI HIDROTEHNICE EXECUTATE

              Protecţie dig SRP Baital (consolidare dig  380 m), judeţul Călăraşi, anul 1998;
 Protecţie dig Salcia – Grădina, Insula Mare a Brăilei, anul 2004;
         Construcţii hidrotehnice în cadrul regularizării văii Ier, judeţul Satu Mare, anii  2003 – 2004;
         Refacere dig valea Ier şi consolidare mal în cadrul regularizării văii Ier pe 870 m, judeţul Satu Mare, anul 2000;
         Reabilitarea digului Incinta Borcea de Sus  compartimentul II + III, zona Cerbu,  Km 46+900  la Km 48+800, anii  2003 – 2004;
         Reabilitare dig de apărare la Dunăre în incinta Olteniţa – Surlari – Dorobanţu, anul 2004;
         Reparat baraj Becheni – Chereuşa, judeţul Satu Mare, anii 2003 – 2004;
         Reparat baraj Coropceni, judeţul Iaşi, anii 2003 – 2004;
         Reabilitat dig apărare incinta Borcea de Jos  Km 34, anul 2004;
         Reparat deversor baraj pământ sat Toflea, judeţul Galaţi, anii 2003 – 2004;
 

     REPARAŢII CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE LA STAŢIILE DE POMPARE .

          Reparat bazine de aspiraţie la staţiile de pompare SPD Bălteni;
          Reparat dig de apărare Borcea de Jos, în zona Bentu;
         Reparat clădiri şi instalaţii hidromecanice, staţii de pompare SRPA 3 – 1 Sinoe, SPP Piatra, SP Basarabi Pădure, SPB Galeş, anii 2003 – 2004;
         Reabilitare staţii de pompare plutitoare din amenajările de irigaţii din jud. Călăraşi (3 bucăţi), anii 2002 – 2004;
         Decolmatări canale de evacuare CC IV, CD 61, CCP III amenajarea de desecare Bucureşti Nord, anii 2002 – 2003;
         Refacere aspiraţie SPP2 Berceni Vidra Frumuşani, anul 2003;
         Reparat peree pe canalele 2 CEV Zăbrăuţi, CEV 2 şi CEV 4 Odobeşti, anul 2003;
        Reparat baraje, praguri, traverse în amenajările de CES din bazinul hidrografic jud. Vâlcea, anii 2002 - 2004;
        Reparat construcţii hidrotehnice pe ravena Vutcani, jud. Vaslui, anii 2002 – 2004;
        Reparat robinet cu clapet fluture Dn 800 (8 bucăţi) SPA Ostrov, jud. Tulcea, anii 2002 – 2004;
        Decolmatări canale Aranca şi Silvia jud. Timiş, anii 2003 – 2004;
       Reparat reţea de drenuri absorbante şi colectoare în amenajarea Rădăuţi, jud. Suceava, anii 2002 – 2003;
        Reparat staţie de pompare plutitoare SPA Salcia, jud. Mehedinţi, anii 2001 – 2003;       
Reparat baraj pe ravena Cozia, jud. Iaşi, anii 2001 - 2003;
        Decolmatare canal CC Nord Trifeşti Sculeni, jud. Iaşi, anii 2001 - 2002;
       Reabilitat conducte de refulare şi bazin de aspiraţie şi refulare la SRP Puieni, SPE 452, jud. Giurgiu, anul 2003;
         Decolmatare canal Chinoja, jud. Galaţi, anul 2003;
         Reparat peree degradate la CMT1 Câmpia Covurlui, jud. Galaţi, anii 2002 – 2003;
         Decolmatări canale CA Nord, CD1 din Câmpia Covurlui, jud. Galaţi, anul 2002;
 

         LUCRĂRI DE GOSPODĂRIRE  COMUNALĂ

 

       Execuţie complex vaci cu lapte Frătăuţii Vechi (10.000 capete), anii 1982 – 1983 (alimentări cu apă şi distribuire ape uzate şi canalizare);
       Execuţie complex vaci cu lapte Frătăuţii Noi (10.000 capete), anii 1982 – 1983 (alimentări cu apă şi distribuire ape uzate şi canalizare);
       Execuţie complex vaci cu lapte Comăneşti (10.000 capete), anii 1983 – 1984 (alimentări cu apă şi distribuire ape uzate şi canalizare);
       Execuţie complex vaci cu lapte Clit Arbore (10.000 capete), anii 1980 – 1981 (alimentări cu apă şi distribuire ape uzate şi canalizare);
 

         LUCRĂRI DE COMBATERE A EROZIUNII SOLULUI

     Perimetrul de ameliorare Bret, ”După deal”, comuna Cetate, jud. Bistriţa – Năsăud, anii 2003 – 2004;
Perimetrul de ameliorare Frambes, ”După deal”, comuna Cetate, jud. Bistriţa – Năsăud, anii 2003 – 2004;
Perimetrul de ameliorare Valea Lungă, ”După deal”, comuna Cetate, jud. Bistriţa – Năsăud, anii 2002 2004;
 Perimetrul de ameliorare Solea, ”După deal”, comuna Cetate, jud. Bistriţa – Năsăud, anul 2000;
     Perimetrul de ameliorare Subcetate, Municipiul Bistriţa, jud. Bistriţa – Năsăud, anii 2001 – 2003;

Perimetrul de ameliorare Hodaie, sat Dipşa, comuna Lechinţa, jud. Bistriţa – Năsăud, anii 2003 – 2004;


     LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII MONTAJ

    Amenajare Caraş mal stâng zona Greoni – Ticveni, jud. Caraş Severin, anul2006;
    Amenajare Caraş mal stâng zona Iam – Ciontea, jud. Caraş Severin, anii 1998 - 1999;
    Ameliorare teren Agroproduct SA Caraş – Vrani, jud. Caraş Severin, anii 1992 – 1998;

LUCRĂRI PENTRU COMBATEREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR

Închidere linie de apărare baraj Andrid şi diguriValea Ier, Km 0+000-4+000, Jud. Bihor şi Satu-Mare – 2006;
Închiderea liniei de apărare la Dunăre, braţul Borcea de Jos, compartimentul I+II, km 35+000-32+000, zona Bentu -2006.


 Vă prezentăm câteva imagini de la această lucrare. Pentru a viziona clic aici


 Închiderea liniei de apărarea baraj ANDRID, amenajarea Valea Ier-2006

 

 

 

   

   

 

    Acasă  |  Adresă de contact  |  Departament  |  Hartă sit
   

Copyright © 2009- SNIF SA